E-learning

Vzdelávanie je dôležité v každom období nášho profesionálneho života. Filma Medical Vám ponúka realizáciu priamych prenosov a nahrávok prednášok, odborných seminárov, či individuálnych lekcií. Ponúkame tiež ich distribúciu, tvorbu internetových vzdelávacích portálov s možnosťou obojsmernej interakcie s lektormi.