Kontakt

Filma Medical je značkou spoločnosti Filma, s.r.o., ktorá sa zaoberá komplexnou tvorbou audiovizuálnych diel a technickými inováciami v oblasti audiovízie.

Filma, s.r.o.
Tarasa Ševčenka 7
080 01 Prešov, Slovakia
IČO: 454 111 31
IČ DPH: SK2022987219